AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
TR
EN


Anasayfa

Değerli Öğrenciler ve Ziyaretçiler,

 

Ülkemiz dış ticaret hacminin planlanan hedeflere ulaşabilmesi, dış ticaret firmalarımızın uluslararası ölçekte markalaşması, daha verimli çalışabilmesi, rekabet gücünü arttırması, ekonomiye ve istihdama katkılarının artması için devlet tarafından önemli teşvikler verilmektedir. Bu desteğin yanında kalifiye insan gücü desteği ise üniversiteler tarafından sağlanmaktadır.

 

Sektördeki artan ihtiyacın karşılanması için, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü adı altında Dış Ticaret Programı açılarak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 30 kontenjanıyla öğrenci alımına başlanmaktadır.

 

Dış Ticaret Bölümümüz üç öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımız alanında uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşmaktadır ve alanları ile ilgili uygulamalı ve teorik çalışmalar yapmaktadır.

 

Dış Ticaret Programının açılması hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Programın amacı; Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin bir sonucu olarak büyüyen ve sayıca artan dış ticaret firmalarının, uluslararası pazarlarda daha etkin olarak rekabet edebilmeleri ve daha iyi hizmet sunabilmeleri için, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, bu bilgi ve becerilerini kullanarak işletme verilerini yorumlayabilen, değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen, mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerine ve yabancı dil bilgisine hakim, kalifiye, tercih edilen insan gücünü yetiştirmektir.

 

Üniversitemiz misyonu, vizyonu ve kalite politikaları doğrultusunda, Dış Ticaret Programı ile bölgemizde dış ticaret bilincinin arttırılması, hem bölge gençlerine hem de dış ticaret firmalarında çalışan personele bu alanda eğitim fırsatı sunulması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgemiz firmalarının dış ticaret potansiyelinin artmasına, bölgeye has ticari ürünlerin yurtdışı pazarlara ulaşmasına ve tanıtımına da katkı sağlayacaktır.

 

Programdan mezun olanlar "Dış Ticaret Meslek Elemanı" unvanı almaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler; dış ticaretle ilgili faaliyet gösteren veya dış ticaretle ilgili departmanları bulunan kamu ve özel tüm kurum kuruluşlarda, banka ve finans kurumlarının kambiyo departmanlarında, AB temsilciliklerinde, Lojistik şirketlerinin dış ticarete dair departmanlarında (depo, stok kontrol, sevkiyat, operasyon elemanı vb.), gümrük komisyoncuları yanında, gümrük müşavirlik firmalarında, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabilmektedirler.

 

Dış Ticaret Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili lisans bölümlerine Dikey Geçiş yapabilirler (bkz. Genel Bilgiler)

                                  

Bölümümüz ve programlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız lütfen benimle irtibata geçiniz: gunseliacar@sinop.edu.tr , gunseli26@hotmail.com

 

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler.

                                                                        

Dr. Öğr. Üyesi Günseli ACAR

Dış Ticaret Bölümü

Bölüm Başkanı
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016